Studenti

Naše katedra

O katedře

Katedra anglického jazyka a literatury FF ZČU patří k nejmladším katedrám fakulty. Vznikla v roce 2003, kdy se původní Katedra aplikované jazykovědy rozdělila na samostatné jazykové katedry.

Těžištěm naší odborné působnosti je bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi, který kombinuje jazykové kompetence se znalostmi a dovednostmi z oblasti komerční sféry a vytváří tak interdisciplinární studium zajišťující absolventům široké uplatnění v praxi.

Podílíme se i na realizaci bakalářského studijního programu  Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, v jehož rámci vyučujeme předměty týkající se britské a americké historie, kultury a literatury.

Na fakultě také zajišťujeme výuku jazykových předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských programech jednotlivých kateder, ať už jde o angličtinu pro historiky, sociology, antropology, humanisty či archeology.  

Kromě výuky se věnujeme i výzkumné činnosti. Mezi oblasti našeho zájmu patří angličtina jako globální jazyk, aplikovaná jazykověda, britská a americká kulturní studia či literatura anglicky mluvících zemí.

Katedra rozvíjí kontakty s řadou domácích i zahraničních univerzit. Spolupracuje i se západočeskými firmami, s nimiž pro studenty připravuje jednodenní exkurze či několikatýdenní praxe. Odborníci z firemní sféry se formou hostujících přednášek či seminářů podílejí i na výuce s cílem přiblížit studentům svět podnikání a dovednosti potřebné k úspěšnému fungování v něm.

Výsledky naší odborné činnosti jsou prezentovány na domácích a zahraničních konferencích. Katedra se pravidelně podílí na organizaci mezinárodní konference ProfiLingua věnované problematice odborného jazyka a vícejazyčnosti.