Historie

Katedra anglického jazyka a literatury FF ZČU patří k nejmladším katedrám fakulty. Vznikla v roce 2003, kdy se původní Katedra aplikované jazykovědy rozdělila na samostatné jazykové katedry. Již přes 10 let KAJ společně s dalšími jazykovědnými pracovišti Fakulty filozofické rozvíjí unikátní bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi. KAJ představuje mladou a dynamickou katedru, která taktéž usiluje o posilování třetí role univerzity. V roce 2018 jsme představili facebookové stránky katedry a od roku 2022 můžete sledovat veškeré dění na našem pracovišti i na Instagramu.  Od roku 2023 přešla Katedra anglického jazyka a literatury jako první na zcela nový, moderní a mnohem přehlednější design webu. 

2023

Nový web

2003

Vznik samostatné katedry