119Bez názvu

Výzkum na katedře

globální jazyk, aplikovaná jazykověda, britská a americká kulturní studia či literatura anglicky mluvících zemí

Oblasti výzkumu

Mezi oblasti našeho zájmu patří angličtina jako globální jazyk, aplikovaná jazykověda, britská a americká kulturní studia či literatura anglicky mluvících zemí. Výsledky naší odborné činnosti jsou prezentovány na domácích a zahraničních konferencích. Katedra se pravidelně podílí na organizaci mezinárodní konference ProfiLingua věnované problematice odborného jazyka a vícejazyčnosti. Jednotliví členové katedry se věnují rozmanitým tématům jako např. rétorika britských politických stran, English as a Lingua Franca, interkulturní komunikační kompetence, moderní podoby děl Shakespeara, propojení univerzitního prostředí s praxí a trhem práce, současná britská a americká populární kultura na pozadí politických událostí, atp.