bav_se_vedou_spodni_banner

Výzkum na katedře

Obecná i aplikovaná lingvistika, literární věda, překladatelství, didaktika cizích jazyků či kulturní a areálová studia.

Oblasti výzkumu

Mezi oblasti našeho zájmu patří obecná i aplikovaná lingvistika, literární věda, překladatelství, didaktika cizích jazyků či kulturní a areálová studia. Výsledky naší odborné činnosti jsou prezentovány na domácích a zahraničních konferencích. Katedra se pravidelně podílí na organizaci mezinárodní konference ProfiLingua zabývající se problematikou odborného jazyka a vícejazyčnosti.