Informace

Aktuální informace ke studiu lze vždy nalézt na úvodní stránce našeho webu v sekci Katedra – Aktuality či na sociálních sítích.

Důležité odkazy:

www.portal.zcu.cz

Facebook

Instagram

 

Státní závěrečná zkouška bakalářského studijního oboru Cizí jazyka pro komerční praxi –jazyk anglický)

- pokyny pro studenty 3. ročníku v roce 2023 - rozebíraný text u státnic se bude týkat následujících oblastí:

 

Morphosyntax

 1. Nouns and the noun phrase. (types of nouns, noun categories, structure of the noun phrase)

 

 1. Pronouns (types of pronouns and their use)

 

 1. Adjectives. (types of adjectives and their use)

 

 1. Verbs and the verb phrase (types of verbs, verb categories; the tense system, the passive; phrasal and prepositional verbs).

 

 1. Adverbs (types of adverbs and their use)

 

 1. Other word classes (prepositions, conjunctions, particles, interjections, determiners)

 

 1. Clause elements and clause analysis (subject, verb, object, adverbial, complements)

 

 1. Gerunds and participles and their function in a sentence.

 

 1. Sentence types (declarative, interrogative, imperative, exclamative)

 

 1. Sentence analysis (simple and multiple sentence; types of dependent clauses)

 

 1. Direct and indirect speech

 

 1. Conditionals (zero, first, second, third)

 

Lexicology

 

 1. Differences between British and American English

 

 1. Word formation (derivation, compounding, conversion, abbreviation, borrowing, etc.)

 

 1. Sense relations (synonyms, antonyms, hypernyms, hyponyms, etc.)

 

 1. Collocations and idioms

 

Text analysis

 

 1. Cohesion (reference, substitution, ellipsis, conjunction, lexical cohesion)

 

 1. Text comprehension, summarizing and presentation of the main idea.

 

Translation

 

 1. Translation of a selected part of the examination text from English into Czech.