Knihovna

Katedra

Katedra filologických studií je součástí Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Uchazečům nabízí bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi, který vhodně kombinuje celou řadu teoretických a praktických předmětů, jež studenty připraví do vyšších stupňů studia či na trh práce. Dále zajišťuje navazující magisterský studijní program Areálová studia: bavorská studia. Katedra se také podílí na realizaci jiných bakalářských studijních programů, například Mezinárodní vztahy – teritoriální studia.