Knihovna

Katedra

Katedra anglického jazyka a literatury je součástí Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Společně s dalšími jazykovými katedrami nabízí studentům bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi, který vhodně kombinuje celou řadu teoretických a praktických předmětů, jež studenty připraví do vyšších stupňů studia či na trh práce. Katedra se také podílí na realizaci bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia.