Konference

Ve dnech 23. -24. března se na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové sjeli anglisté z Čech, Slovenska, Velké Británie, Ukrajiny, Maďarska i dalších zemí na mezinárodní konferenci s názvem „Hradec Králové Anglophone Conference". Tradičního setkání lingvistů, literátů i didaktiků se zúčastnily i Ivona Mišterová, Alice Tihelková, Michelle Duruttya a Iryna Nedainova z Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické ZČU. V jejich podání zazněly příspěvky na téma korpusové lingvistiky, diskurzivní analýzy či shakespearovských studií. V rámci konference proběhla i valná hromada asociace CZASE (Czech Association for the Study of English), která spojuje anglisty napříč českými univerzitami. Letošním ročníkem konference silně rezonovalo téma podfinancování humanitních oborů a jeho dopadů na situaci anglistických kateder.