Navazující magisterské studium

Areálová studia - Bavorská studia
Francouzština - učitelství pro střední školy

Další informace o magisterských oborech lze nalézt na webových stránkách fakulty.