Doktorské studium

Okruhy témat doktorských prací pro rok 2021/2025

prof. Ing. A. Bell, Ph. D.

  • Zvuk 1
  • Zvuk 2

doc. Mgr. K. Ein, Ph.D.

  • Světlo A
  • Světlo B