Katedra filologických studií

Sedláčkova 19 - místnost SD328
306 14 Plzeň

Vedení katedry

Anonymous

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

vedoucí
číslo dveří SP205

+420 377 63 5426

Anonymous

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí
číslo dveří SP205

+420 377 635 491

Anonymous

Diana Görnerová

tajemnice katedry
číslo dveří SP205

+420 377 63 5463

Zaměstnanci