Katedra filologických studií

Sedláčkova 15
306 14 Plzeň

Vedení katedry

Anonymous

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

vedoucí katedry
číslo dveří SP224

+420 377 635 491

Anonymous

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

zástupkyně vedoucí
číslo dveří SP205

+420 377 63 5460

Anonymous

Diana Görnerová

tajemnice katedry
číslo dveří SP205

+420 377 63 5463

Zaměstnanci