Publications

The most relevant publications in 2021

 • TIHELKOVÁ, A. Brick and Mortar Dreams and Nightmares: a Historical Look at the Role of Home Ownership in Britain. American and British Studies Annual, 2021, roč. 14, č. 1, s. 142-153. ISSN: 1803-6058
 • MIŠTEROVÁ, I. Czech Shakespeare Adaptations for Young Readers. Atény, Řecko, 2021.ESRA Virtual Conference 2021
 • TIHELKOVÁ, A. QUINN NOVOTNÁ, V. From Property-Owning Democracy to Generation Rent? Analysing Theresa May?s Housing Rhetoric from the Perspective of the Discourse Historical Approach. Ostrava Journal of English Philology, 2021, roč. 13, č. 2, s. 81-96. ISSN: 1803-8174
 • MIŠTEROVÁ, I. Go Play, Boy, Play: Shakespearean Fairy Tale Adaptations for Children and Young Adults. České Budějovice, Česká republika, 2021.Fantasy and Fairy Tales in Anglo-American Literature
 • TIHELKA, D. MATOUŠEK, J. TIHELKOVÁ, A. How Much End-to-End is Tacotron 2 End-to-End TTS System. In Text, Speech, and Dialogue 24th International Conference, TSD 2021, Olomouc, Czech Republic, September 6?9, 2021, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2021. s. 511-522. ISBN: 978-3-030-83526-2 , ISSN: 0302-9743
 • Quinn Novotná, V. Dunková, J. Blair, A. Integrating lingua franca communication and translanguaging within pedagogy and teacher education. Newcastle, 09.09.2021 - 10.09.2021.
 • Königsmarková, A. Horová, H. Tihelková, A. Mezinárodní koference ProfiLingua 2021. Cesty k porozumění textu: mezi percepcí a interpretací. Plzeň, 27.10.2021 - 27.10.2021.
 • MIŠTEROVÁ, I. Mission (Im)Possible? Cross-Gendered Shakespeare in Czech Theatres after 1989. Budapešť, Maďarsko (online), 2021.Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity
 • MIŠTEROVÁ, I. Mission (im)possible? Cross-gendered Shakespeare on Czech stages after 1989. Theatralia, 2021, roč. 24, č. Special Issue, s. 171-185. ISSN: 1803-845X
 • MIŠTEROVÁ, I. Once upon a time?: Shakespeare?s Fairy Tale World on Czech Stages. Singapore, 2021.World Shakespeare Congress: Shakespeare Circuits
 • ARTEMOV, A. ČERNÍKOVÁ, M. GAŽÁKOVÁ, E. GOLČÁKOVÁ, T. JENÍČKOVÁ, N. KLINKA, T. KNYAZEVA, E. KOSTINCOVÁ, J. KUBÍKOVÁ, K. MINAŘÍKOVÁ, M. MIŠTEROVÁ, I. NEČASOVÁ, P. PEŠKOVÁ, M. PETROVA, ID. POSPÍŠIL, I. POPOVA, T. ROZBOUDOVÁ, L. SALIMOVA, DA. ŠAFANDA, P. ŠRÁMKOVÁ, A. ULIČNÁ, K. VOŘÍŠKOVÁ, L. ZACHOVÁ, M. ZAŇKO, T. ZERZOVÁ, J. ŽIGOVÁ, S. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univrzita v Plzni, 2021, 205 s. ISBN: 978-80-261-1078-1
 • PEŠKOVÁ, M. KUBÍKOVÁ, K. MIŠTEROVÁ, I. Výuka odborného cizího jazyka na SOŠ a SOU (na příkladu stavebních a dřevozpracujících oborů). Pedagogická orientace, 2021, roč. 31, č. 4, s. 55-84. ISSN: 1211-4669
 • MIŠTEROVÁ, I. Who Is Afraid of William Shakespeare? Shakespeare for Young Adults. Brno studies in English, 2021, roč. 47, č. 1, s. 205-222. ISSN: 0524-6881
 • QUINN NOVOTNÁ, V. DUNKOVÁ, J. World Englishes, English as a lingua franca, and literature. In Anglophone literature in second-language teacher education : curriculum innovation through intercultural communication. Londýn : Routledge, 2021, s. 162-174. ISBN: 978-0-367-25652-4
 • KOHOUT, J. PEŠKOVÁ, M. SKOPEČKOVÁ, E. VOLTROVÁ, M. Zur Wahrnehmung der kommunikativen Kompetenz durch Lehramtsstudierende. LINGUA VIVA, 2021, roč. 17, č. 33, s. 37-50. ISSN: 1801-1489
 • MIŠTEROVÁ, I. "A Woman Is a Dish for the Gods if the Devil Dress Her Not": Cross-Gender Dressing and Cross-Gender Casting in Bohemia After 1989. Pázmány Péter Catholic University, Budapešť, Maďarsko, 2021.

Monographs

19

Articles

329