Projects and grants

Current issues

Crossing Borders with Shakespeare since 1945: Central and Eastern European Roots and Routes

project code:  22210007, 2022 – 2023

principal investigator: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Completed issues

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!

project code:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321

grant calls nr. 02_18_067 - Implementace strategie digitálního vzdělávání II. (2019 – 2022)